Stichwort SHEFEX II
2

SHEFEX II

Dauer: 00:07:02

SHEFEX II im Windkanal

Dauer: 00:03:22